SEMINÁŘE PRO RODIČE ŽÁKŮ

V pondělí dne 19. února 2018 v 16 hodin zveme rodiče na setkání s jedním z renomovaných odborníků Mgr. Jiřím Haldou, který je speciální pedagog a personální poradce. Zaměřuje se především na problematiku výchovy dětí, procesů učení, v personálním poradenství se specializuje na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled.
Téma setkání: výchova dětí, svět očima dětí, vztahy a vazby v rodině, rodičovské role a kompetence.

Jedná se o známou osobnost a kapacita je omezená. Přednostně je setkání určeno pro rodiče dětí z MŠ a zájemci o tuto přednášku se musí povinně přihlásit a to nejpozději do 13. února 2018.
Rodiče dětí z MŠ se přihlašují přímo v MŠ. Nebude-li dostatečný zájem z rodičů MŠ, bude účast nabídnuta i rodičům žáků ZŠ.

V úterý 27. 3. 2018 v 16:15 se v ZŠ koná seminář pro rodiče žáků „Jak rozvíjet přirozenou formou pamětné procesy učení u dětí školního věku“. Proč je nutné i v digitálním věku rozvíjet a trénovat paměť a sluchové i vizuální vnímání a jak to dělat přirozenou formou – o to se s rodiči podělí speciální pedagožka Mgr. Alena Vlková. Pracuje jako lektorka DVPP a poradenský pracovník Pedagogicko-psychologické poradny.

Zúčastnili jsme se soutěže o zájezd do Olympijského parku v Brně a vyhráli. :-)

Pojedeme na olympiádu! Více na https://www.olympijskyfestival.cz/

 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.