Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hod.
 
Výsledky zápisu do MŠ

 
Vítězství v turnaji ve vybíjené

Mladší žáci z 2. a 3. třídy Petra Urbanová, Klára Zajícová, Denisa Majzlíková, Karin Soukopová, Lucie Komarovová, Filip Heuer, Martin Pokorný, Filip Zajíček, Honza Kroutil a Vojta Lukášek obsadili krásné 3. místo!

Starší páťáci ve složení Míša Čechová ml., Tereza Psotová, Tereza Ciróková, Julie Dubšíková, Štěpán Hladký, Matyáš Pindryč, David Novák, Petr Maštalíř, Ondřej Sladký, Jakub Musil, Tomáš Vorel a David Maršálek v turnaji neprohráli a právem získali koláč za 1. místo!!

 

 


 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.