V pondělí 20.11. od 16 -19 hodin proběhne v ZŠ seminář pro rodiče "Prevence syndromu vyhoření" pod vedení Mgr. Davida Vaňka, Ph.D., který pracuje jako psycholog, psychoterapeut a lektor osobnostního  a sociálního rozvoje.
 
Seminář nabízí zamyšlení nad tím, kde energii jako rodič čerpám a kde ji naopak vydávám či nevědomky ztrácím. Cílem semináře je, aby si účastníci uvědomili své zdroje a co nejvíce je využívali. Workshop je veden zážitkovou metodou učení, důraz je kladen na získání praktických dovedností.


 
sber kury
 
 

 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.