Upozornění Krajské hygienické stanice na zvýšení nebezpečí možnosti nákazy žloutenky 

  Zásadní prevencí přenosu infekční žloutenky je důsledné dodržování hygieny:

  • mytí rukou teplou vodou a mýdlem
  • mytí rukou po každém použití WC
  • mytí rukou před každou konzumací jídla
  • mytí rukou po návratu z venkovního prostředí, zvláště po použití veřejné dopravy
  • zcela nevhodné je pití z jedné lahve
  • nevhodné je společné okusování svačin
  • vhodným opatřením je očkování proti hepatitidě typu A – informace podá lékař

  V případě onemocnění některého z žáků naší školy by nás Krajská hygienická stanice kontaktovala a informovala o zavedení specifických protiepidemických opatření (doba trvání opatření je v takovém případě 50 dnů).

 

  


 

  

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn na chodbě školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. 

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.