Ve čtvrtek 9. 3. 2017 jsme se se žáky 5. třídy vydali do informačního centra JE Dukovany. Dozvěděli jsme se zde nejen spoustu informací o provozu a bezpečnosti jaderné elektrárny, ale také řadu dalších zajímavostí o energetice. Velmi zajímavý byl film Blackout o tom, co se může stát, když vypne elektrický proud. Poučný a velmi strašidelný zároveň. Na názorných trojrozměrných modelech se žáci seznámili s reaktorem, reaktorovým blokem, ukládáním použitého paliva a s mnoha dalšími informacemi, které souvisejí s jadernou energetikou.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou hráze přehrady a vodní elektrárny Dalešice.

„Chladicí věž je 125 m vysoký a dole je 90 m široký. V elektrárně Dukovany je celkem 8 takových chladicích věží.“      Sabina Psotová

„Pamatuji si, že palivo v reaktoru se mění 1x ročně. V elektrárně jsou 4 reaktory.“  Dominika Feithová

„Elektrárna je už 32 let stará. Byla spuštěna v roce 1985.“ Jirka Jelínek

Foto zde.