V rámci akce Ukliďme Česko se 31.3. 2017 všichni žáci a učitelky naší školy vydali sbírat odpadky v širokém okolí naší školy. Žáci nižších tříd sbírali nepatřičný odpad v parčíku u školy a v okolí garáží pod školu. Žáci 3. až 5. tříd si rozdělili trasy: obec Němčice, Letkovice  a  Alexovice.  Jako nejhorší a problematický úsek se jednoznačně ukázalo okolí hřiště a okolí strouhy u hřiště. I přes veškerou snahu dětí nebylo možné staré a nahromaděné odpadky vysbírat. Soustředili jsme se alespoň na to, abychom vysbírali PET lahve  a igelity, ale přesto zejména za oploceným pozemkem s nápisem ZÁKAZ SKLÁDKY je plno odpadků takového druhu, že nebylo možné zde úklid s dětmi provádět. Počasí nám přálo a děti pracovaly s chutí.  Měli jsme k dispozici 50 pytlů a téměř všechny se naplnily.

Foto zde.