V pondělí 25. září  2017 žáci 4. třídy vyměnili školní lavice za dopravní hřiště v Oslavanech, kde probíhala výuka dopravní výchovy. Žáci si během dopoledne zopakovali pravidla silničního provozu, ale hlavně si  vyzkoušeli jízdu na kole přímo na silnici po dopravním hřišti. Sice zde nehrozilo nebezpečí, ale dodržovat pravidla bylo nutné. Vyzkoušeli si také jízdu zručnosti a pomalou jízdu na kole. Foto zde.