Každý rok žáci 5. třídy jezdí do Prahy poznat naše hlavní město. Na exkurzi se připravují nejen v hodinách vlastivědy, ale i v českém jazyce, matematice, výtvarné výchově, čtení. Získávají informace, čtou pověsti, učí se psát úřední dopis, kreslí pražské památky. Vyvrcholením příprav je pak návštěva památek Prahy i s rodiči.

Letos jsme vyrazili v úterý 3. října. Počasí bylo bohužel deštivé, celé dopoledne nám pršelo.

Nejprve jsme si řekli zajímavé informace o Václavském náměstí, Národním muzeu a soše sv. Václava, pak prošli okolo Stavovského divadla a Karolina až k Prašné bráně, kterou jsme navštívili. Pohled z brány na panorama Prahy byl i přes deštivé počasí nezapomenutelný. Dále jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, kde jsme měli akorát štěstí a odbíjela na Staroměstském orloji 11tá hodina. Po krátkém rozchodu jsme se vydali směr Karlův most. Po krátkém občerstvení jsme stoupali Nerudovou ulicí k Pražskému hradu, děti si všímaly domovních znamení. Následovala prohlídka všech částí Hradu a zejména Chrám sv. Víta a Zlatá ulička byla pro všechny velkým zážitkem. Nakonec jsme vystoupali na kopec Petřín a užili si plno legrace v Bludišti a pěkný výhled z Petřínské rozhledny. Odpoledne už bylo i příjemné počasí, dokonce nám vysvitlo sluníčko. Z výletu jsme měli všichni i přes počáteční nepříjemné počasí nakonec dobrý pocit. Foto zde.