V pátek 1. prosince se naše škola zapojila do akce pořádané KIC, která se už tradičně koná na ivančickém náměstí. Rozsvěcení vánočního stromu předcházel kulturní program, jehož součástí bylo i vystoupení našich žáků se dvěma písněmi Tisíc andělů a Vůně Vánoc za hudebního doprovodu paní učitelky Pavlíkové, Dvořákové a Beránkové. V průběhu slavnosti až do příjezdu Mikuláše a rozsvícení stromku se ZŠ, obě naše školky - MŠ Němčice a MŠ Alexovice i školní jídelna zapojily do stánkového prodeje výrobků, perníčků, různých dobrot, pochutin a nápojů. Velkou pochvalu dostali páťáci, kteří se navzdory zimě činili v roli stánkových prodavačů a vyzkoušeli si tak matematiku v praxi. A prodávání jim šlo velmi dobře.

Této akci předchází každoročně poměrně dlouhá příprava nejen při nácviku vystoupení, ale především při tvorbě výrobků. Do tvorby se zapojují i samotné paní vychovatelky, učitelky, ale pomáhají i rodiče. Vánoční jarmark potom ještě několik dnů pokračuje ve školní družině.

Všem žákům, učitelům i rodičům, kteří se na přípravě podíleli, patří velké poděkování.

Foto zde.