V 1. třídě proběhla v pondělí 4. 12. významná událost. Děti zvládly čtení v Živé abecedě, a mohly tedy dostat vytoužený SLABIKÁŘ. Ale nebylo to zadarmo! Děti musely splnit několik čtenářských úkolů a složit čtenářskou zkoušku. Teprve potom jim mohl být slabikář rozdán. Tím se staly čtenáři a my jim přejeme hodně hezkých zážitků při četbě. Foto zde.