Jsme mateřská škola se dvěma třídami, každá s kapacitou 28 dětí v oddělení.

Třídy jsou heterogenní (smíšené). Školka se nachází v klidném prostředí okrajové části Ivančic, blízko přírodě. Pracoviště má dostatečně velké, moderně vybavené prostory skýtající dětem maximální pohodlí, třídy jsou účelně a smysluplně vybaveny hračkami i učebními pomůckami.

Přilehlá rozsáhlá zahrada s průlezkami, pískovišti, dopravním hřištěm, prostornou terasou a zatravněnou plochou nabízí dětem neomezený prostor ke každodenním hrám ve všech ročních obdobích.

Pracujeme podle ŠVP pro PV s názvem "Svět je náš“, na který navazuje ŠVP pro ZV Otevřená cesta, podle kterého děti pokračují ve vzdělávání na naší základní škole.                                

Nad rámec denní odborné péče dětem nabízíme: 

  • Hudebně-pohybový kroužek „Zpívánek
  • Výtvarný kroužek „Mistřík“
  • Počítačový kroužek
  • Školní výlety
  • Exkurze
  • Divadelní a hudební představení
  • Kurz plavání
  •   Společná setkání s rodinami dětí na besídkách, dílnách a na školní zahradě

Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvoj dětí. Umožňujeme jim tak dosáhnout maximální individuální úrovně vyspělosti.