Jsme dvoutřídní mateřská škola umístěna v okrajové části města. Tato poloha blízko lesa a luk nám usnadňuje učit děti vztahu k přírodě.
Budova je přízemní s vlastní kuchyní, obklopena velkou zahradou, kde jsou dvě pískoviště a hrací prvky pro děti.
Při výchovném působení máme na mysli harmonický rozvoj dětí s mnoha osobními zážitky a prožitky. Našimi hlavními cíli je rozvíjení zdravého sebevědomí, samostatnosti, sebejistoty a tvořivosti dětí.
K tomu nám bezpochyby napomáhají nadstandardně vybavené třídy nábytkem, hračkami a interaktivní tabulí.

Co nabízíme dětem:

  • Jedenkrát měsíčně cvičímí v tělocvičně
  • 10 lekcí plaveckého výcviku
  • Předškolní příprava „Předškolák“
  • Hudebně-pohybový kroužek
  • Výtvarný kroužek „Šikula“
  • Keramika
  • Výlety
  • Návštěvy kina, divadla, koncertů

Akce pro rodiče s dětmi – dílny, besídky