Ve středu 17. května proběhla  v mateřské škole oslava svátku maminek. Začali jsme zpěvem dětí z "Hudebního kroužku",  potom následovalo krátké, společné vystoupení dětí z obou tříd. Pokračovali jsme tvořením dětí, kde  vyráběly s maminkami kytičky, navlékaly korále a zdolávaly překážkovou dráhu. Za odměnu si nakonec všichni opékali  buřtíky a strávili krásné sluneční odpoledne na zahradě mateřské školy. Foto zde.