Jméno zaměstnance

rok

Název akce

     

Alena Prudíková

2014

Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka 3

   

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

 

2012

Vyprávění příběhů- účinná metoda ve školní praxi MŠ

 

2011

Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD

   

Aktuální změny v práci ředitele 3

   

Aktuální změny v práci ředitele 4

 

2010

Aktuální změny v práci ředitele 2

  2009 Tělesná výchova hravě
  2008 Výtvarné techniky -Názorná ekologická výchova
  2007

Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží

  2006 Psychologický a pedagogický profil dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ
    Školní zralost-odklad školní docházky, stimulačne edukativní skupiny, jako program rozvoje předškolních dětí
  2005 Citoslovce v logopedické prevenci
  2004 Výtvarné semináře
    Psychologická charakteristika předškoláka
    Program výchovy ke zdravému životnímu stylu
  2003 Jak si udělat školní vzdělávací program v MŠ
  1998 Prevence poruch dětské řeči
  1997 Pedagogicko psychologická problematika dětí předškolního věku
     

Ludmila Velevová

2014

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

  2013 Keramika I.-nejen pro začátečníky
 

2011

Studium při zaměstnání- bakalářský studijní program Pedagogika, Sociální pedagogika

 

2010

Studium při zaměstnání- bakalářský studijní program Pedagogika, Sociální pedagogika

   2010 Výtvarná dílna: Vánoce a zima
   2009

Psychomotorické prvky v pohybových hrách u dětí ve věku

1-3 roky 
  2007 Klíčové kompetence
  2005 Výuka hry na zobcovou flétnu v mateřských školách
    Šikana
  2004 Inspirace pro hravou tělesnou výchovu
    Metodika cvičení rodičů s dětmi
  2003 Základy výpočetní techniky
  2002 Týmová spolupráce
    Fundraising
     

Dana Bulová

2014

Logopedický asistent

   

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

 

2012

Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ

 

2011

Jazyk a řeč v RVP na MŠ

 

2010

Problémové dítě v předškolním věku

   

Vánoční aranžmá

  2002  Využití školní zahrady (přírodní učebny) k naplnění RVP
     

Marie Durbocková

2014

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

 

2013

Podzimní zpívání

 

2012

Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ

 

2011

Rozvoj osobnostního vývoje dítěte pohybem a hrou

   

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

  2009 Hudební rok v RVP, hrátky s hudbou: Podzim-Zima-Vánoce
  2008 Psychomotorické hry. Relaxační cvičení pro MŠ
  2007 Metodika jazykové výchovy v předškolním věku
    Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku