V sobotu 5. listopadu se od rána do pozdních odpoledních hodin ve třídách i na chodbách němčické základní školy rozléhaly hlasy malých i velkých návštěvníků. Dne otevřených dveří využilo velké množství nejen rodičů současných žáků, ale také rodičů předškoláků, kteří si přišli prohlédnout školu, kam budou děti chodit. Přišlo rovněž velké množství místních občanů, kteří v průběhu léta sledovali zvenčí probíhající nadstavbu školy a nyní měli příležitost prohlédnout si nově zbudované prostory školy.

Ve třídách byly přichystané nejen výukové pomůcky, ale také stavebnice, hry pro kreativitu a rozvoj jednotlivých dovedností i různé relaxační aktivity, kterých žáci využívají i o přestávkách.

 Ve škole letos nově funguje také přípravná třída. Děti zde pracují na základě individuálních plánů a  učitelka  věnována pozornost těm oblastem, ve kterých se děti potřebují rozvíjet. Proto zde byly kromě výtvarné dílny k vidění speciální pomůcky, které jsou využívány pro rozvoj grafomotoriky, sluchové analýzy a syntézy a další kreativní hry.

 Škola disponuje velkým množstvím výukových programů, které si děti mohly rovněž vyzkoušet, v letošním roce bylo zakoupeno také mnoho nových her a hlavolamů pro  rozvoj logického myšlení a kreativity. Žáci pátých ročníků pro tuto příležitost sestrojili ukázky funkčních elektrických obvodů ze stavebnic Boffin, které je tak baví, že si s nimi hrají i o přestávkách a nenásilnou formou tak začínají rozumět fungování fyzikálních zákonů.

V některých třídách probíhaly výtvarné dílny, malé děti si mohly pohrát se stavebnicemi a hračkami, které jsou v dispozici ve čtyřech odděleních školní družiny.  Všechna oddělení mají nyní, po nadstavbě školy, vlastní prostory a v jejím rámci pracuje několik zájmových kroužků, např. sportovní hry, kroužek anglického jazyka, nejnavštěvovanější jsou keramika a výtvarné dílny a nejen díky nim, ale také díky šikovnosti učitelek i žáků byla celá škola velmi hezky výtvarně vyzdobena výrobky s tematikou podzimu. Celý den byl zpestřen několika krátkými kulturními vystoupeními, dopoledne mladšími žáky, odpoledne staršími ročníky. Pro návštěvníky bylo pracovnicemi školní jídelny a také učitelkami přichystáno bohaté a chutné občerstvení, den probíhal v příjemné atmosféře a pochvalné zápisy návštěvníků v pamětní knize byly pro zaměstnance hezkou odměnou. Foto zde.