Dokončení realizace projektu EU Peníze školám

Časové rozmezí projektu 1.2. 2011- 31.7. 2013

Cíl projektu

  • Naučit žáky efektivněji získávat a zpracovávat informace prostřednictvím médií
  • Využívat tyto informace
  • Zkvalitnit celkově úroveň čtení a informační zisk při této činnosti
  • Podpořit výuku anglického jazyka, čtenářskou gramotnost a kvalitu výuky ve všech předmětech prostřednictvím ICT.

Šablona                                                                 Realizace

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti

Dělené hodiny českého jazyka ve 4. A. Třída má 22 žáků. V jedné vyučovací hodině týdně byla třída rozdělena na skupiny podle úrovně čtení . Učitelé v obou skupinách tak mohli lépe uplatnit individuální přístup.Byly zakoupeny knihy pro společnou četbu ve všech ročnících školy.

Celkově bylo odučeno v průběhu projektu 72 hodin dělené výuky.

II./1 Individualizace výuky cizích jazyků

Dělené hodiny jazyka . Třída byla rozdělena na skupiny podle úrovně zvládnutí jazyka a podle této úrovně byl volen výukový program. Byly rovněž zakoupeny materiály pro výuku jazyka. V průběhu projektu odučeno 72 dělených hodin

III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

Dělených hodin bylo využito ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 ke zkvalitnění výuky pomocí ICT. Celkem bylo odučeno 72 dělených hodin.

I/2 Inovace výuky pro zkvalitnění výuky čtenářské a informační gramotnosti

Tato oblast byla rozdělena na dvě tématické oblasti: Český jazyk a čtení a na oblast Člověk a jeho svět. Bylo vytvořeno 72 výukových materiálů většinou pro interaktivní tabuli Smart.

II./2 Inovace výuky cizích jazyků

Byly vytvářeny vzdělávací materiály pro oblast výuky anglického jazyka. Celkem bylo vytvořeno 72 vzdělávacích materiálů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tato šablona byla rozdělena na 3 různé tématické oblasti- matematiku- český jazyk a anglický jazyk. Ke každé tématické oblasti učitelé vyráběli 20 inovativních učebních materiálů s využitím ICT- celkem 60 materiálů.. Tato šablona byla obsažena v projektu dvakrát, takže celkový počet vyrobených šablon je 120.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Tato oblast byla rozdělena na předměty vlastivědu a přírodovědu. Z každé této oblasti bylo vyrobeno 36 inovativních vzdělávacích materiálů, celkem 72 výukových materiálů.

Technika a učební pomůcky zakoupené z projektu EU Peníze školám jsou aktivně využívány ve vyučování a slouží ke zkvalitnění výuky.V průběhu projektu bylo vytvořeno 336 výukových materiálů napříč všemi ročníky, většinou pro interaktivní tabule. Těchto výukových materiálů bude v dalších letech využíváno ke zkvalitnění výuky.

Na tvorbě i realizaci celého projektu se podílelo 7 pedagogů včetně ředitelky školy.

Přínos pro školu bude dlouhodobý, vytvořené materiály jsou umístěny v systému Moodle, ke kterému je zajištěn přístup z webových stránek naší školy, aby pedagogická veřejnost mohla výukové materiály sdílet.