ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice je subjekt, který slučuje pracoviště základní školy se školní družinou a  výdejnou obědů a dvě odloučená pracoviště mateřských škol s vývařovnou a výdejnou obědů.

Základní škola má kapacitu 150 žáků, poskytuje vzdělávání I.stupně ZŠ. Má 6 tříd ( 1.- 5. ročník) a 3 oddělení školní družiny. V současné době má škola stabilní, plně aprobovaný pedagogický kolektiv, disponuje nadstandardním vybavením v oblasti ICT. Její hlavní předností je příjemná rodinná atmosféra, blízkost přírodních lokalit a klidné okolní prostředí, které vyhovuje dětem mladšího školního věku .

Spojení s oběma mateřskými školami a vzájemná bezprostřední spolupráce umožňuje bezproblémový přechod dětí z předškolního vzdělávání do základní školy. Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV, ale škola integruje také žáky s různými druhy postižení. Během roku zařazujeme celoškolní projekty, které mají žáky vybavit především kompetencemi komunikativními, sociálními a pracovními.

Obě mateřské školy mají maximální kapacitu 56 dětí. Děti na obou pracovištích jsou rozděleny na dvě oddělení, každé po 28 dětech.  S dětmi pracuje stabilní a kvalifikovaný kolektiv učitelek. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP pro PV, který navazuje na ŠVP Otevřená cesta, podle něhož pracuje základní škola.