rok

název vzdělávací akce

2015

Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci,

Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola

2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
2015 Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2014 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board

2014

Specifické poruchy učení v hodinách AJ- ZŠ

2014

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

2013

Činnostní učení ve výuce ČJ ve 4. a 5. r.

2013

Jazykově metodický kurz AJ pro středně pokročilé

2013

Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku

2013

Přírodověda činnostně ve 4. ročníku

2013

Využití interaktivní tabule v hodinách anglického jazyka

2011

Effective teaching- metodický kurz pro učitele cizích jazyků

2011

Tvorba interaktivních výukových materiálů- prakticky

2010

Tvorba prezentací a animace

2010

Interaktivní tabule k vytváření výukových materiálů-čj

2010

Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro ČJ- zač.

2010

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v prvouce, vlastivědě a přírodovědě

2009

Proč dítě zlobí

2009

Úprava a práce s obrázky

2009

Neklidné dítě- problém zvaný ADHD -1. a 2. část