rok

název vzdělávací akce

2015 Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola
2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
2015 Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2015 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board
2014 Matematika nás baví

2014

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

2013

Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému Smart Response

2011

Tvorba interaktivních výukových materiálů- prakticky

2011

Effective teaching- metodický kurz pro učitele jazyků

2011

Jak na to, aby děti četly?