2015 Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola
2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
2015 Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2014 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board
2014 Matematika nás baví

2014

Konflikt – jeho příčiny a efektivní řešení

2014

Komunikační dovednosti předškolních a mladších školních dětí

2014

Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému Smart Response

2012

Tvorba interaktivních výukových materiálů- prakticky

2012

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v prvouce, vlastivědě a přírodovědě

2012

Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti

2012

Aktivní učení v matematice

2011

Proč dítě zlobí

2011

Důležité je správně začít

2010

Jak na individuální vzdělávací plán pro žáka s SPU

2010

Burza nápadů – využití interaktivní tabule ve výuce

2009

Komunikační dovednosti ped. prac., stres, jeho příčina a následky, relaxační techniky

2009

Evaluace a hodnocení, autoevaluace, hodnocení výsledků vzdělávání,

2009

Klima třídy

2008

Emoční a sociální rozvoj osobnosti

2008

Evaluace a hodnocení, autoevaluace, hodnocení výsledků vzdělávání

2007

Emoční a sociální rozvoj osobnosti

2007

Pedagogika zážitku a hry

2004

Jak pomoci dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

2004

Kritické myšlení na základní škole

2003

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

2003

Tvořivá škola - Inovační prvky ve výuce 1. a 2. ročníku