2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola
2015 Školení NIQES k systému InspIS - modul tvorba ŠVP
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2014 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board
2014 Tablet prakticky I.
2014 Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky

2014

Konflikt - jeho příčiny a efektivní řešení

 

Manažerská stáž vedoucích pracovníků škol JmK ve slovinských školách a zařízeních

 

Tablet jako pomocník učitele

 

Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému Smart Response

2013

Metodika výuky tématu digitální fotografie

2012-2013

Studium pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 120 hodin a závěrečná práce

2012

Rozšířené základy práce s fotografií

2012

Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad

2012

Aktuálně očekávané změny ve školské legislativě

2011

Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky

2011

Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce pro základní školy

2011

Úvod do elektronických spisových služeb, praktická práce s ESS

2010

Moderování diskuzního fóra II

2010

Moderování diskuzního fóra I.

2010

Zaručený elektronický podpis

2010

Autorizovaná konverze dokumentů eGeon

2010

Coaching pro řídící pracovníky ve školství

2009

Evaluace školy, Autoevaluace školy, Hodnocení výsledků vzdělávání, Sebehodnocení, sebereflexe, hodnocení žáků se SVP

2009

Komunikační dovednosti pedagogických pracovníků

2009

Stres , jeho příčina, následky, relaxační techniky

2008

Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu II. část

2007

Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu I. část

2007

Jak snáze naplňovat požadavky RVP ( kritické myšlení, kooperativní vyučování

2006- 2008

Studium k výkonu specializovaných činností- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, závěrečná práce na téma Možnosti využití ICT ve výukových projektech na 1. stupni ZŠ

2006

Aktivní učení v matematice

2006

Pedagogika zážitku a hry

2006

Kurz Regionální výchova- Regionální památky a osobnosti

2006

ŠVP a vzdělávací oblast aneb Jiný pohled na Člověk a jeho svět II. vlastivěda

2005

Školení uživatelských znalostí ICT. Publikování na internetu

2004

Příprava školy na tvorbu ŠVP

2004

Víkend tvořivých učitelů- jak na tvorbu ŠVP, Sebehodnocení, Poruchy chování u žáků

2004

Sebehodnocení školy

2004

Praktické řešení problémů vyolývajících za správa školské sítě

2003

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

2003

Správce lokálního provozu IKI

2003

Inovační prvky ve výuce 4. a 5. ročníku- řinnostní učení

2002

ICT K správce základního provozu informační a komunikační infrastruktury projektu SIPVZ

2002

Počítačové kurzy Internet

2002

Počítačové kurzy EXCEL

2001

Počítačové kurzy WORD

2001

Základy obsluhy PC

1997

Jak učit číst děti s porozuměním

1997

Jazyková příprava učitelů anglického jazyka

1996

Jazyková příprava učitelů anglického jazyka

1995

Metodický kurz anglického jazyka

1990

Kurz pro logopedické asistenty