2015 Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola
2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2015 Školení NIQES k systému InspIS - modul školní testování
2015 Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
2015 Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
2015 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board

2014

Matematika nás baví

2014 Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky
2014 Konflikt – jeho příčiny a efektivní řešení

2013

Využití interaktivní tabule v hodinách anglického jazyka

2013

Metodika výuky tématu digitální fotografie

2012

Rozšířené základy práce s fotografií

2012

Základy práce s fotografií včetně terminologie a zásad

2012

Neklidné dítě – problém zvaný ADHD, 1. a 2. část

2012

Aktivní učení v matematice

2011

Tvorba interaktivních výukových materiálů - prakticky

2011

Effective teaching - metodický kurz pro učitele cizích jazyků

2011

Jak na to, aby děti četly?

2011

Hurá z lavic do přírody

2010

Metodický seminář „Zdravé zuby“

2010

Práce s textilem

2009

Využití psychomotoriky na ZŠ

2008

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informační a komunikační technologie

2006

První kroky při tvorbě ŠVP

2006

Oxford Univesity Press Conference for primary school teachers

2006

Tvořivá škola – činnostní učení – čtení a psaní s porozuměním ve výuce Čj ve 3. a 4. ročníku

2004

Výuka angličtiny ve 3. třídě – dle PhDr. Mileny Kelly

2004

Tvorba www stránek školy – základy HTML, CSS a WebDesingu

2004

Tvořivá škola – činnostní učení – inovační prvky ve výuce 1. a 2. ročníku

2003

Program jazykové a metodické přípravy k výuce Aj na základních školách

2002

Výuka Aj s využitím mezipředmětových vztahů

2002

ICT K správce základního provozu IKI