2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2014 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board

2014

Konflikt- jeho příčiny a řešení

2013

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

2012

Aktivní učení v matematice

2011

Konflikt, jeho příčiny a řešení

2011

Metoda okamžitého hodnocení-Smart Response

2011

Úprava a práce s obrázky

2010

Interaktivní tabule k vytváření výuk. Mat-Čj

2010

Tvorba prezentací a animace

2010

Prožitková angličtina

2009

Keramika, práce s keramikou

2009

Komunik. dovednosti pedag. prac,stres, jeho příčina

2008

Evaulace a hodnocení, autoevaulace

2008

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

2008

Emoční a sociální rozvoj osobnosti

2007

Emoční a sociální rouvoj osobnosti

2007

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

2007

Informační gramotnost

2007

Sugestopedický kurz AJ

2005

Výuka Aj podle Kelly