2015 Etická výchova - Kooperativní učení a rozvoj prosociálnosti, Asertivita jako obrana proti manipulaci, Prosociálnost a agresivita, Emoce a škola
2015 Etická výchova - Bezpodmíněčné přijetí žáka, Vyjadřování pozitivních očekávání
2015 Atletika pro děti do škol
2015 Školení NIQES k systému InspIS - modul školní testování
2015 Jak lépe učit češtinu v 2. období (4. - 5. roč.)
2015 Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga
2015 Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní
2015 Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní
2015 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board - práce s vizualizérem
2014 Rozšířené dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board

2014

Metodika okamžitého hodnocení s pomocí hlasovacího systému Smart Response

2014

Konflikt, jeho příčiny a efektivní řešení

2014

Zvládání agrese-možnosti a limity práce s různými druhy agrese

2013

Využití interaktivní tabule v hodinách anglického jazyka

2013

Škola v pohodě, škola hrou

2013

Prevence šikany na 1. stupni

2012

Zdravý životní styl aneb jak je to opravdu zdravě

2012

Člověk a zdraví – aneb Vliv správné výživy na zdraví člověka

2012

V kompostu to žije – environmentální výchova v praxi

2012

Monitoring, právní povědomí žáků (mají práva, ale také povinnosti), módní styly v návaznosti na rizikové chování, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, problematika vztahů dětí k autoritám

2011

Rizikové chování dětí a mládeže – týrání a zneužívání dětí

2011

Osobnostně sociální rozvoj a rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků formou zážitkové pedagogiky

2011

Šikana není fér – prevence a řešení šikany v třídních klimatech

2011

Hra pro rozvoj zdravé osobnosti a hry pro zvládání agresivity a neklidu