Ve školním roce 2017/18 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

MUDr. Kouřilová a pan Zajíček..................nákup interaktivní tabule Smart Board

Ing. Erik Feith a paní Feithová...................nákup doskočiště pro skok vysoký pro ZŠ  a nákup balančních kůlů (hracích prvků) do MŠ Němčice

AGROSERVIS TRADING, a.s........................ hračky pro obě mateřské školy

Zahradnictví Novákovi................................ knihy

Děkujeme, že podporujete naši školu. :-)

 

Ve školním roce 2016/17 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

Obědy pro děti

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Vlastislavova 152/4
140 00 Praha 4

 

Poskytování bezplatné stravy

odbor regionálního rozvoje - oddělení evropských dotací

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82  Brno

http://www.svetylko.info/

   

paní Nováková .............................. odměny pro třídní a školní soutěže

Erik a Oldřiška Feithovi .................. nákup hracích prvků na zahradu MŠ Němčice 

Agroservis Višňové .......................... hračky pro ŠD

MUDR Kouřilová ................................relaxační balanční podložky

Zahradnictví Novákovi.................. hry pro školu i školní družinu

pan Patrik Feith ................................ příspěvek do KPŠ

D.Trans Service ............................... nákup a dovoz písku do pískovišť obou MŠ

Děkujeme, že podporujete naši školu. :-)

 

Ve školním roce 2015/16 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

paní Drahomíra Stonáčková ... odměny na Dětský den

paní Markéta Řezáčová ......... odměny na Dětský den

paní Michaela Spáčilová ........ pomůcky pro vyučování

Erik a Oldřiška Feithovi ......... pomůcky pro mateřskou školu

paní Kouřilová ........................  pomůcky pro MŠ a ZŠ

Městské lesy Ivančice ............. vánoční stromky

Agroservis Višňové ................. hračky pro mateřskou školu

pan Zajíček ................................. vánoční stromky 

Zahradnictví Novák ...................... hračky do školní družiny

Děkujeme, že podporujete naši školu. :-)

  

Ve školním roce 2014/15 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

Zahradnictví Novákovi................ZŠ 3000,- Kč (míče a raketky do hodin tělesné výchovy)

MUDr. Kouřilová……………………....ZŠ 2000,- Kč (zakoupení dresů)

MUDr. Kouřilová ……………………….MŠ Alexovice 2000,- Kč (zakoupeny nové sedáky na židličky)

Ing. Erik Feith ………………………....MŠ Němčice 2000,- Kč (hračky, vlak)

Pan Robert Večeřa ..................ZŠ potisk školních sportovních dresů logem a názvem školy

Děkujeme, že podporujete naši školu, velice si toho vážíme. :-)