Zleva : vychovatelka Diana Nováková, vychovatelka Markéta Beránková, vychovatelka a pí uč. výtvarné výchovy Barbora Prudíková, vedoucí vychovatelka Dana Kyselová