zleva zezadu: Barbora Prudíková, Drahomíra Smolíková, Renata Jalová, Ladislava Dvořáková, Zdenka Adamová
zleva vpředu: Markéta Beránková, Magdalena Pavlíková, Ester Klodová,
 
 Třídní učitelky:
1. A - Mgr. Ester Klodová
2. A - Mgr. Magdalena Pavlíková
2. B - Mgr. Renata Jalová
3. A - Mgr. Markéta Beránková
4. AMgr. Ladislava Dvořáková
5. A - Mgr. Zdeňka Adamová
5. B - Mgr. Drahomíra Smolíková
 
 
 

paní ředitelka Mgr. Marie Magerová - vyučuje přírodovědu v 5. B, přírodovědu a vlastivědu v 5. A

a přírodovědu ve 4. A