zleva zezadu stojící: pí učitelka Ester Klodová, za ní se schovává pí školnice Jindra Jinášová, pí ekonomka Hana Homolková, asistentka pedagoga Renata Fajmonová, pí učitelka Renata Jalová, pí učitelka Zdenka Adamová, pí ředitelka Marie Magerová, asistentka pedagoga Diana Nováková, pí učitelka Drahomíra Smolíková, asistentka pedagoga Lenka Fraňková, pí učitelka Magdalena Pavlíková
zleva vpředu: pí vychovatelka Kateřina Kudláčková, pí školnice Dagmar Halouzková, pí učitelka Markéta Beránková, pí učitelka Ladislava Dvořáková
 
 Třídní učitelky:
1. A - Mgr. Renata Jalová
1. B - Mgr. Andrea Rosendorfová
2. A - Mgr. Markéta Beránková
3. A - Mgr. Magdalena Pavlíková
3. B - Mgr. Drahomíra Smolíková
4. AMgr. Zdeňka Adamová
5. A - Mgr. Ladislava Dvořáková
 
 
 
 

paní ředitelka Mgr. Marie Magerová -