Bezpečněji na internetu – Pravidla pro děti

1)      Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu, jestliže Ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) přímo nedovolí.

2)      Neposílej nikomu po internetu fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.

3)      Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo nebo přihlašovací jméno své internetové stránky nebo počítače.

4)      Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím internetu. Doma musí bezpodmínečně vědět, kam jdeš a proč. I když Ti rodiče (nebo lidé, kteří se o Tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám/sama a sejděte se na bezpečném veřejném místě.

5)     Nikdy nepokračuj v chatování, když se Ti bude zdát, že se tam probírají věci, které Tě budou přivádět do rozpaků nebo Tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají).

6)      Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není Tvoje vina, že jsi tyto zprávy dostal/a. Když se Ti to stane, oznam to rodičům.

7)      Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, které neznáš. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit software počítače.

8)      Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o Tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární tematikou.

9)      Nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).

10)   Pamatuj na následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritérií, nemají takovou stránku otevírat.

11)   Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě je dodržuj. Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho. Je to především pro tvou ochranu a bezpečnost.

12)   Dobře si zapamatuj další pravidlo: když Ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.

13)   Oznam rodičům vždy, jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální.

Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně!!!!!!                                       

Bezpečněji na internetu pro rodiče

Bezpečněji na internetu - Rady pro rodiče

1)      Mluvte s dětmi o službách, které používají na internetu, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšíte svou znalost internetu. Dotazujte se a diskutujte s dětmi o tom, co považují za výhody internetu a proč, jaká vnímají nebezpečí a jaká rizika z nebezpečí vyplývají.

2)     Naslouchejte dětem a včas reagujte na změny v chování, nikdy nedovolte svému dítěti setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.

3)      Vždy se zajímejte o internetové kamarády svých dětí, stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole. Zapojujte se do aktivit svých dětí v chatu a bavte se společně.

4)      Povzbuzujte děti, aby k Vám byly otevřené, není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost.

5)      Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče (blokování určitých stránek), jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.

6)      Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.

7)      Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.

8)      Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!

9)      Vzdělávejte se a vyhledávejte nové informace o internetovém prostředí. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

10)   Vysvětlujte dětem, že vše, co je sdělováno na internetu nemusí být vždy pravda, stejně jako lidé nemusí být těmi, za které se vydávají. Vyhledávejte si případy, ve kterých byly děti přes internet zneužity devianty, šikanovány vrstevníky nebo obtěžovány a společně s dětmi tyto případy prodiskutujte.

11) Určete hranice a povinnosti užívání internetu. PC bude ve společné místnosti. Stanovte pravidla pro bezpečné užívání internetu. Důsledně kontrolujte jejich dodržování. Nastavte v PC programy funkce rodičovské kontroly. Kontrolujte historii navštívených stránek. Oceňujte a chvalte dodržování pravidel bezpečného užívání internetu.

Vždy mějte na mysli bezpečnost svých dětí!!!! Věnujte se dětem a buďte s nimi!!!!