Hospodaření SRPŠ 2014
         
Příjmy   Výdaje
      odměny sběr 487
sběr bylin 2195   Dárky zápis1.r. 117
za autobus Praha 8078   Odměny sportovní turnaje 54
sběr kůra 3187   Bruslení 3600
sběr papíru 3620   Knihy do školní knihovny 1194
příspěvek 2A 4800   Odměny soutěže 109
příspěvek 5.A 4200   Autobus Praha 14365
příspěvek 4.A 4400   Poklad na ŠvP 2078
sběr kaštanů 2800   cestovné Dopravní soutěž 190
Příspěvek 3B 3200   cestovné sportovní soutěž 323
příspěvek 1.A 5200   Cestovné Neslovický koláč 150
sběr šípků 1544   Odměny sběr 282
příspěvek 3A 3200   Sportovní den- soutěžní odměny 1470
Výtěžek Jarmark 12130   Sportovní den- soutěžní odměny 4249
Celkem 58554   Sešity, výkresy 9870
      Polatek Asociaci sport. Klubů 500
      Materiál na Jarmark 566
        170
        314
Zůstatek 2013 115439,5     65
Příjmy 2014 58554   Materiál na výrobu pro Jarmark ŠD 206
Součet 173993,5     170
Výdaje 2013 45287     593
K 31. 12. 2014 128706,5   Mikulášská nadílka 207
        2670
      Materiál Den otevřených dveří 797
        156
        335
      Celkem výdaje 45287