Hospodaření SRPŠ 2015
         
Příjmy   Výdaje
      odměny sběr 463
sběr papíru 5512   materiál na projektový den 36
hliník 102   sešity, výkresy 3831
kůra 5804   bruslení 3600
sběr papíru 2730   odměny za turnaje 814
sponzor dar 1000   Dětský den 4668
byliny 2522     440
příspěvek 4. A 3200     830
příspěvek 1. B 3600     227
příspěvek 3. A 5200     297
příspěvky 4. B 3400     119
příspěvek 5. A 4200   odměny sběr 974
píspěvek 2. A 5000   vystoupení 3500
kaštany 2566   výkresy, sešity 10967
vystoupení 3395   poplatek AŠSK 500
Praha- příjem od účastníků 10210   zrcadlová fólie 2331
příspěvek 1.A 3400   odměny soutěž Lyra 825
Jarmark 12664   Praha- autobus 15694
sběr papíru 3516   Materiál na výrobu pro Jarmark ŠD 400
sběr papíru 3156     676
Celkem 81177     285
      Mikulášská nadílka 3253
      Materiál Den otevřených dveří 0
Zůstatek 2014 128706,5   vánoční dílny 496
Příjmy 2015 81177     480
Součet 209883,5   Celkem výdaje 55706
Výdaje 2015 55706      
K 31. 12. 2015 154177,5