KROUŽKY VEDENÉ UČITELKAMI ZŠ

DYSLEKTICKÝ KROUŽEK PONDĚLÍ 13.00 - 13.45 1. - 5. TŘÍDA  MGR. Z. ADAMOVÁ
ZPÍVÁNÍ PONDĚLÍ 13.00 - 14.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. D. SMOLÍKOVÁ
POČÍTAČE PONDĚLÍ 12.00 - 13.00 1. - 2. TŘÍDA  MGR. R. JALOVÁ
ANGLIČTINA ÚTERÝ 13.00 - 13.45 1. - 2. TŘÍDA  MGR. L. DVOŘÁKOVÁ
KERAMIKA ÚTERÝ 14.00 - 15.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. M. BERÁNKOVÁ
SPORTOVKY STŘEDA 13.15 - 14.30 3. - 5. TŘÍDA  MGR. Z. ADAMOVÁ
POČÍTAČE STŘEDA 13.00 - 14.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. D. SMOLÍKOVÁ
VÝTVARNÁ DÍLNA STŘEDA 13.00 - 14.00 1. - 5. TŘÍDA  MGR. M. BERÁNKOVÁ
KERAMIKA ČTVRTEK 13.00 - 14.00 3. - 5. TŘÍDA  MGR. M. BERÁNKOVÁ

 Informace k zájmovým kroužkům

Zájmová činnost kroužků probíhá v měsících říjen – květen.

Do kroužků je možné žáky zapisovat již od 1. září na informační tabuli u šaten.

Rodiče zváží přihlášení do kroužků. Skutečně  potom budou fungovat ty kroužky, kde bude dostatečný  počet zájemců.

Kroužky, které vedou naše učitelky, jsou součástí zájmového vzdělávání stejně jako školní družina.

Žák tedy vyplní přihlášku do ŠD, platí za každý měsíčně 100 Kč  (září až leden) a je jedno, kolik kroužků navštěvuje.

Platby na I. pololetí ZŠ Němčice:

Platba do 31. října, základní 100 x 5 = 500 Kč  se  vybírá  ve školní družině, keramika a sportovní hry + 250,- za pololetí - vybírá vedoucí kroužku keramiky a kroužku sportovních her.

Pokud jde o kroužek, který je zřizován DDM Oslavany, je postup podobný.  Měsíční platba je 70 Kč, věcné náklady opět podle náročnosti jednotlivých kroužků.


 KROUŽKY POD DDM OSLAVANY


     
       
       
       

 

Platba za kroužek je 70,- měsíčně/ dítě může navštěvovat libovolný počet kroužků DDM Oslavany.

Do 31.10. platba 210 Kč (říjen - prosinec), do 31.1. platba 350 Kč (leden - květen).

Keramika, šperky + 250 Kč/pololetí (materiál), sportovky + 250 Kč/ pololetí (pronájem tělocvičny)