• do kroužků se žáci mohou zapisovat od pondělí 11. 9. v šatně na nástěnce. Kroužek se otevře, bude-li přihlášeno minimálně 10 žáků. Kapacita některých kroužků je omezena.
  • činnost kroužků bude zahájena od 2. října 2023
  • kroužky jsou pro žáky přihlášené do družiny zdarma, vybíráme pouze peníze na materiál (Keramika, Výtvarný kroužek, Tvořílek, Polytechnická výchova) a pronájem tělocvičny (Florbal, Míčové hry), tyto poplatky budou vybírat vedoucí kroužků během měsíce října HOTOVĚ
KERAMIKA

PONDĚLÍ 15.00 - 16.00

1. TŘ.

PÍ UČ. D. NOVÁKOVÁ

500,- Kč za pololetí

ANGLIČTINA HROU

PONDĚLÍ 12.00 – 13.00

1. TŘ.

MGR. M. FUKAČOVÁ


FLORBAL

PONDĚLÍ 14.30 – 16.00

1. – 5. TŘ.

PÍ UČ. HLAVINKOVÁ

250,- Kč za pololetí

ANGLIČTINA HROU

ÚTERÝ 13.00 - 14.00

2. TŘ.

MGR. M. FUKAČOVÁ


POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

ÚTERÝ 12.15 – 13.15

1.- 2.  TŘ.

MGR. M. PAVLÍKOVÁ


POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

ÚTERÝ 13.15 – 14.15

3. – 5. TŘ.

MGR. D. SMOLÍKOVÁ


TVOŘÍLEK

ÚTERÝ 14.00 – 15.00

3.- 5.  TŘ.

MGR. J. VEJVALKOVÁ

200,- Kč za pololetí

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

ÚTERÝ 14.00 – 16.00

1. – 5. TŘ.

P. UČ. MINSTER

250,- Kč za pololetí

MÍČOVÉ HRY

ÚTERÝ 14.30 - 16.00

1. - 5.  TŘ.

PÍ UČ. HLAVINKOVÁ

250,- Kč za pololetí

KERAMIKA

ÚTERÝ 15.00 – 16.00

2. – 5. TŘ.

PÍ UČ. D. NOVÁKOVÁ

500,- Kč za pololetí

SBOREČEK

STŘEDA 13.00 - 14.00    

1. – 5. TŘ.

MGR. VEJVALKOVÁ, MGR. ŠEDRLOVÁ


DRAMATICKÝ KROUŽEK

STŘEDA 14.00 - 15.00    

1. – 5. TŘ.

MGR. VEJVALKOVÁ, MGR. ŠEDRLOVÁ


POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

STŘEDA 13.00 - 14.00

1.- 2.  TŘ.

MGR. R. JALOVÁ


DESKOVÉ HRY

STŘEDA 13.00 – 14.00

3. – 5. TŘ.

MGR. D. SMOLÍKOVÁ


POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

ČTVRTEK 13.15 - 14.15

3.- 5.  TŘ.

MGR. M. MAGEROVÁ


VÝTVARNÝ KROUŽEK

ČTVRTEK 13,15 – 14,15

1. – 2. TŘ.

MGR. VOTOUPALOVÁ

200,- Kč za pololetí

DOBRODRUŽSTVÍ S KNIHOU

ČTVRTEK 13.00 - 14.00

2. - 5. TŘ.

MGR. Z. ADAMOVÁ


POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

ČTVRTEK 14.00 – 16.00

1. – 5. TŘ.

P. UČ. MINSTER 

250,- Kč za pololetí- dále spolupracujeme s Veselou vědou, které poskytujeme pronájem učebny. Bližší informace budou během září na nástěnce v šatně. Zájemci se hlásí a platí na https://www.veselaveda.cz/

Zpět na seznam aktualit