Zapojení do projektu OP JAK

Realizace projektu z OP VVV Šablony III.

 

Realizace projektu z OP VVV Šablony II.

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007518 „Inovace a navýšení kapacity a mobility IT učebny ZŠ a MŠ Ivančice - Němčice a zajištění bezbariérového přístupu“ logo-op-vk

Zapojení školy do projektu z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání na období 2017-2018

Realizace projektu OP VVV pro základní a mateřské školy

Nadstavba školy 2016

V roce 2014 podalo  na MŠMT ČR město Ivančice žádost o dotaci z programu Fond rozvoje kapacit základních a mateřských škol. Ředitelka školy se spolu s městem podílela na zpracování podkladů k žádosti o dotaci. V roce 2015 byla žádost kladně posouzena a v průběhu června až srpna 2016 došlo k nadstavbě školní budovy o další podlaží, ve kterém vznikly dvě nové třídy, jedna z toho s parametry učebny pro výtvarnou výchovu. Celkově byla kapacita školy navýšena o 50žáků. Celkové náklady nadstavby byly kolem 6 milionů korun. Dotace MŠMT tvořila 85% z celkových nákladů.


logo-opvvv

Projekt: 'Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.'
Realizace výzvy 57. z OP VK - 2015

Projekt: 'Za lepší vzdělávání'
Realizace Výzvy 56. z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozvojový projekt MŠMT etická výchova 2015
Na projektu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy. Vznikly metodické materiály publikované na portálu
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20515/den-eticke-vychovy-pro-1.-3.-rocnik.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20463/den-eticke-vychovy-pro-4.-5.-rocnik.html/

Realizace projektu EU Peníze školám 2011-2013
Vzniklo 420 výukových materiálů pro interaktivní tabule. Na projektu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy-učitelé ZŠ včetně ředitelky školy.
http://moodle.zsnemcice.cz/course/view.php?id=9

Realizace projektu Podpora EVVO na školách 2009
Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu a kromě zakoupení materiálu a pomůcek pro environmentální výchovu ve škole byla dotace použita na částenou úradu pobytu žáků ve škole v přírodě a výstupem byly rovněž metodické materiály zveřejněné na portálu 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7057/projektove-vyucovani-nas-bavi-orie

Dotace rozvoj ICT ve školách 2005-2006
Projekt byl zaměřen na rozvoj výuky s podporou IT techniky. Škola měla od roku 2002 vybavenou učebnu pouze se 6 žákovskými a 1 učitelským PC z programu Internet do škol. Z dotace 3600000,- Kč byly pořízeny další PC pro žáky a byl zakoupen výukový SW. Výukové programy byly určeny nejen pro školní výuku, ale pokrývají i oblast předškolního vzdělávání a vzdělávání pro žáky s poruchami učení. Rozšířené počítačové učebny totiž využívají i obě naše mateřské školy v odpoledních hodinách na počítačové kroužky a rovněž škola zajišťuje několik počítačových kroužků v rámci zájmové činnosti.