Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov

Školní 230/34

66491 Ivančice

IČ: 70852022

datová schránka: gphfdpu

e-mail.: zsnemcice@seznam.cz

Č. účtu: 27-7079790237/0100

je subjekt, jehož zřizovatelem je město Ivančice, a který zahrnuje pracoviště:

Virtuální prohlídka ZŠ Němcice zde

1. Základní škola se školní družinou a výdejnou obědů: Školní 230/34, Ivančice

Základní škola má třídy 1. stupně ZŠ, každý ročník v samostatné třídě, některé ročníky mají i souběžné třídy. Celková kapacita školy je 200 žáků. Školní družina má v současné době 5 oddělení a kromě ranního a odpoledního provozu družiny nabízí zájmové vzdělávání v různých kroužcích, např. keramiku, počítačové kroužky různé úrovně, kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník a další.

Zázemí základní školy tvoří dvě budovy propojené šatnami. V první, třípodlažní budově je umístěno 6 kmenových tříd, menší učebna pro dělené hodiny, a učebna IT. V druhé budově jsou umístěny prostory pro přípravnu jídel, výdejnu obědů a prostory pro školní družinu. Škola disponuje prostornými a kvalitně vybavenými kmenovými třídami s interaktivními tabulemi, množstvím didaktických pomůcek a IT učebnou s množstvím výukových programů.

Pro rekreační pobyt venku za pěkného počasí mají žáci školy k využití školní pozemek vybavený altánem a venkovním posezením, v těsné blízkosti školy je hřiště s umělým povrchem.  K výuce tělesné výchovy škola užívá tělocvičnu TJ Sokol Němčice, které je rovněž v sousedství školy.

V průběhu roku škola zajišťuje pro žáky 1. a 2. tříd výuku plavání, pro všechny ročníky je několikrát ročně zařazeno bruslení a každý rok se mohou žáci účastnit relaxačního pobytu na škole v přírodě, který probíhá v různých lokalitách ČR. Pro doplnění výuky se třídy zúčastňují výletů a exkurzí, v průběhu roku probíhají dvakrát ročně třídní schůzky ve složení rodič-žák-učitel, několikrát ročně probíhají ve škole celoškolní projektové dny na různá témata z oblasti etické výchovy, výchovy v evropských a globálních souvislostech a nebo z environmentální výchovy. Součástí vzdělávání je budování vztahu žáků ke své obci, takže se snažíme účastnit veřejných akcí města jako jsou Chřestové slavnosti, Rozsvěcení vánočního stromu.

Vedeme žáky k ekologickému chování a jednání, takže samozřejmostí jsou akce na úklid v okolí školy 'Ukliďme Česko', sběry bylin, papíru, elektroodpadu a další podle podmínek.


2. Mateřská škola Němčice se dvěma třídami a školní jídelnou o kapacitě 300 obědů: Ke Karlovu 92, Ivančice

3. Mateřská škola Alexovice se dvěma třídami a výdejnou obědů: Tovární 168, Ivančice

Obě mateřské školy zajišťují klidné a bezpečné prostředí a mají kromě prostorných a kvalitně vybavených tříd k dispozici velké zahrady opatřené hracími prvky, krytými pískovišti. Hlavní výhodou obou školek je blízkost klidných přírodních lokalit pro pobyt venku.

Obě mateřské školy nabízejí možnost účasti dětí na plaveckém výcviku, u straších dětí možnost pobytu na škole v přírodě. Těsná spolupráce se základní školou zajišťuje rychlou adaptaci při přechodu do základní školy, protože učitelky mateřské i základní školy spolupracují na předškolním adaptačním kurzu, který probíhá částečně už v budově základní školy. Na této předškolní přípravě spolupracujeme i s rodiči.