Subjekt ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov zahrnuje dvě pracoviště mateřských škol - MŠ Alexovice a MŠ Němčice. Každé pracoviště má svoji vedoucí, která odpovídá za provoz daného pracoviště a pedagogickou stránku vzdělávání. V oblasti rozhodování podle Správního řádu rozhoduje ředitelka školy.

Vedoucí MŠ Němčice: Alena Prudíková, tel 546451468

Vedoucí MŠ Alexovice: Iveta Šmirgová, DiS. 546452408

 

MŠ Alexovice

MŠ Němčice

  

Společné dokumenty pro oblast předškolního vzdělávání:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní vzdělávací plán pro PV

Školní řád mateřské školy

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu 2023