Děkujeme rodičům za spolupráci. Dotazník byl k dispozici celý měsíc. Možnosti odpovědět na otázky využilo 71% všech rodičů, kteří mají děti v naší škole. Jsem potěšena, že většina odpovědí vyznívá kladně. Rozšiřující odpovědi jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou a budeme se zabývat také připomínkami. Za pochvaly děkujeme. Celkové výsledky je možné si prohlédnout zde.
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=moG4UEcopRJAGvqj230lWyo4aAxq4hvi&id=h02yePQkC0e9V9xSdKbgIzoP6WsxzDZMjtLKTqXQWvtUOVFENzExN0VCREdTTUpWWVRJVkZPOFdZSy4u