Jsme mateřská škola se dvěma třídami, každá s kapacitou 28 dětí v oddělení. Třídy jsou heterogenní (smíšené). Školka se nachází v klidném prostředí okrajové části Ivančic, blízko přírodě. Pracoviště má dostatečně velké, moderně vybavené prostory skýtající dětem maximální pohodlí, třídy jsou účelně a smysluplně vybaveny hračkami i učebními pomůckami. Přilehlá rozsáhlá zahrada s průlezkami, pískovišti, dopravním hřištěm, prostornou terasou a zatravněnou plochou nabízí dětem neomezený prostor ke každodenním hrám ve všech ročních obdobích. Pracujeme podle ŠVP pro PV s názvem 'Svět je náš“, na který navazuje ŠVP pro ZV Otevřená cesta, podle kterého děti pokračují ve vzdělávání na naší základní škole.

Co si přinesu do MŠ Alexovice

 • Pyžamo
 • Oblečení do třídy
 • Oblečení na pobyt venku (pohodlné, které se může umazat)
 • Pláštěnka (podepsat)
 • Přezůvky (ne pantofle a ne s černou podrážkou)
 • Náhradní spodní prádlo
 • Náhradní ponožky
 • 1 balík papírových kapesníků (tradiční balení po 10 balíčcích)
 • 1 krabice hyg. kapesníků v krabici (vytahovací)
 • 1 balík vlhčených toaletních papírů (ne ubrousky)
 • 1 role kuchyňských utěrek
  VŠECHNY OSOBNÍ VĚCI PODEPSAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nad rámec denní odborné péče dětem nabízíme:

Hudebně-pohybový kroužek 'Zpívánek'
Výtvarný kroužek „Mistřík“
Počítačový kroužek
Školní výlety
Exkurze, projektové dny ve škole nebo mimo školu
Divadelní a hudební představení
Kurz plavání
Společná setkání s rodinami dětí na besídkách, dílnách a na školní zahradě
Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro individuální rozvoj dětí. Umožňujeme jim tak dosáhnout maximální individuální úrovně vyspělosti.

Co se u nás děje? Fotky za akcí najdete pod tímto odkazem.   

Zleva vpředu: Jana Horníková - školnice, Iveta Šmirgová, DiS. - vedoucí učitelka, Tereza Adamová - učitelka

Zleva vzadu: Vlasta Plagová - učitelka, Gabriela Moosová, DiS. - učitelka