Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení: středa 1. září 2022

Konec 1. pololetí: pátek 30. ledna 2023

Konec 2. pololetí: pátek 30. června 2023


Prázdniny a svátky v rámci školního roku:

Den české státnosti

úterý 28. září 2022

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Den boje za svobodu a demokracii

středa 17. listopadu 2021

Vánoční prázdniny

pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023, vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2023

Pololetní prázdniny

pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny

13. března – 19. března 2023

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí

čtvrtek 6. dubna 2023 a pátek 7. dubna, pondělí  10. dubna 2023

Svátek práce

neděle 1. května 2023

Den vítězství

neděle 8. května 2023

Hlavní prázdniny

3. července 2023 do 3. září 2023

Zahájení nového školního roku

pondělí 4. září 2023