INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 - 2022

 

Rodiče zajistí:

školní taška (s pevnou zadní stěnou)

vybavený školní penál – nejméně 1 tužku č. 2 a 1 tužku č. 1, ořezávátko, měkká bílá guma, ořezané pastelky základních barev, později pero

výtvarná výchova a pracovní činnosti – kufřík nebo plastový box na veškeré pomůcky v něm: tuhé lepidlo v tyčince Kores, kelímek na vodu, temperové barvy KOH-I-NOOR – základní + bílá, hadřík, pracovní zástěra nebo tričko

ostatní pomůcky: desky na sešity, zásobník na písmenka skládací abecedy, zásobník na číslice, mazací tabulku s fixem, přezůvky s uzavřenou patou (nikoli pantofle), balení papírových kapesníků

Od školy žáci dostanou: učebnice a pracovní sešity, které rodiče obalí a podepíší. Následující školní potřeby, které škola zakoupila za 200,- Kč na žáka, budou mít žáci uložené ve škole v kufříku, který zakoupí rodiče-viz výše: pastelky 12 barev trojboké, barvy vodové 12 barev, modelína 10 barev, trojhranné voskovky 12 barev, tužku trojhrannou č. 1., 2., 3., školní nůžky dětské kulaté, štětec vlasový, kulatý, velikost 8 , štětec štětinový plochý č.12, lepicí tyčinka, ubrus na výtvarnou výchovu, barevné papíry A4 20 listů, úkolníček, rozvrh hodin.


Tělesná výchova: Hodiny TV jsou realizovány v období podzim, jaro, léto za pěkného počasí venku, za nepříznivého počasí a v zimních měsících v tělocvičně TJ Sokol Němčice. Většinou je v 1. pololetí realizován plavecký výcvik (letos ještě nevíme jistě, zda bude probíhat). Plavání je součástí povinné výuky, takže účastnit se ho musí všichni žáci, pokud nemají potvrzení lékaře, že výcvik absolvovat nemohou. Pokud by výcvik probíhal, většinou je organizován ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní a potom v týdnu, kdy je plavání nebývá výuka tělesné výchovy.

Na hodiny tělesné výchovy jsou žáci vybaveni: cvičební úbor – tričko, tepláky, cvičky nebo botasky s bílouneklouzavou podrážkou (do tělocvičny), prodyšný látkový pytlík na tento úbor. Cvičky nebo botasky používané do tělocvičny nemůže žák používat pro tělesnou výchovu realizovanou venku, proto je dobré v ty dny, kdy mají žáci tělesnou výchovu, použít pro příchod do školy obuv, která se zároveň hodí na tělesnou výchovu (tenisky, botasky, jinou sportovní obuv).


Na začátku školního roku vybíráme od rodičů 200 Kč, ty jdou do fondu Klubu rodičů a přátel školy. Kupujeme za ně sešity, výkresy, papíry pro kopírování, náplně do kopírovacího přístroje a další výtvarné materiály za velkoobchodní ceny. Stejně tak do tohoto fondu putují peníze za sběry papíru, bylin, pomerančové a citronové kůry, kaštanů a žaludů a kromě zmiňovaných potřeb se z toho fondu financují odměny pro různé školní soutěže, Den dětí, Mikulášskou nadílku, knihy do školní knihovny a jiné. Loni byl například z tohoto fondu zakoupen do jídelny přístroj pro čištění vzduchu.

Školní družina

Je v provozu ráno od 6:30 do 7: 45, odpoledne od 11:45 do 17:00 hodin. Pokud je žák přihlášen na ranní ŠD, musí do ní nastoupit nejpozději do 7:15.

Ve ŠD je školné 150 Kč za 1 měsíc. Tato částka jde do rozpočtu školy na částečnou úhradu provozních výdajů. Rodiče pobírající dávky v hmotné nouzi mohou žádat o zproštění plateb.

V odpoledních hodinách v rámci školní družiny funguje několik zájmových kroužků. Zájem o ně se zjišťuje během září, začínají od října a končí v květnu. Účastník kroužku je současně účastníkem školní družiny. Poplatky za kroužky se potom vybírají už pouze za materiál (keramika, výtvarná dílna) nebo za nájemné za tělocvičnu (sportovní hry). Některé kroužky nabízejí v naší škole i jiná zařízení, například kroužek Veselá věda. Informace jsou vždy na www.zsnemcice.cz.

Na začátku školního roku rodiče dostanou přístup do aplikace Bakaláři, pomocí které budete dostávat informace třídního učitele, budete moci omluvit žáka, u starších dětí pak tato aplikace může fungovat v žákovském režimu pro zadávání domácích úkolů, pro přístup k online výuce, pokud by to bylo třeba apod. tyto podrobné informace a přístupové údaje rodiče obdrží na prvních schůzkách hned na začátku školního roku.

Stravování

Stravování je zajištěno dovozem obědů z MŠ z Němčic. Stravné se hradí převodem na účet ke konci měsíce pro další měsíc. Částku, kterou má dítě za obědy zaplatit, se rodič dozví předem. Pokud žák onemocní, je nutné obědy odhlásit den dopředu. Ve dni, kdy dítě onemocní, již není možné oběd odhlásit. Rodič si jej může v tento první den vyzvednout do jídlonosiče. Před návratem dítěte do školy je nutné obědy znovu přihlásit. Tel na školní jídelnu: 720518413

Školní docházka

 

Školní docházka je povinná, žáka omlouvá rodiče a to tak, že nejpozději do 48 hodin sdělí (telefonicky, osobně, emailem nebo aplikací Bakaláři) důvod nepřítomnosti. Po návratu do školy má žák ještě písemně omluvenou absenci v notýsku.

Třídní učitel ale neodhlašuje obědy, to zařídí rodiče sám na telefonním čísle školní jídelny- viz výše.

Zahájení školního roku:

Školní rok začíná 1. 9. 2021. V tento den proběhne slavnostní zahájení venku na školním dvoře v 8 hodin. Po tomto zahájení se žáci 1. ročníků přesunou do třídy. Budou s sebou mít přezůvky a aktovku a zde děti i rodiče dostanou podrobnější informace. Obdrží čipy a klíčky od šatní skříňky.

První týden mají prvňáčci kratší vyučování (čtvrtek, pátek do 10 hodin). Žáky přihlášené do školní družiny si v tyto dny přebere ŠD nebo si rodiče s třídní učitelkou domluví jejich vyzvednutí po vyučování. Provoz družiny funguje normálně od 2.9.

Pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu je škola otevřena od 7:30. Nejpozději by měl žák přijít v 7:45, aby se stihl připravit na vyučování a učitel mohl vyřizovat třídní organizační záležitosti.