Klub řídí výbor ve složení:

předseda Mgr. Zdeňka Adamová, jednatel Mgr. Marie Magerová, hospodář Bc. Hana Homolková

Nejvyšším orgánem je členská schůze, který se koná minimálně 1 x ročně.

Hospodaření Klubu za rok 2022

Hospodaření Klubu za rok 2023