Ředitelka školy:    Mgr. Marie Magerová, ICT koordinátor, mail: zsnemcice@seznam.cz
Zástupce ředitele:    Bc. Hana Homolková, mail: zsnemcice@seznam.cz

TŘÍDNÍ UČITELKY ZŠ           

1. A         Mgr. Milada Kudelová, mail: milada.kudelova@gmail.com
1. B         Mgr. Barbora Šedrlová, mail: sedrlova.1B@seznam.cz
2. A         Mgr. Magdalena Pavlíková, mail: pavlikovamagd@seznam.cz , tel.: 702 157 020
2. B         Mgr. Renata Jalová, mail: renaj@seznam.cz, tel.: 702 156 596
3. A         Mgr. Zdeňka Adamová, vých., mail: adamova.zd@seznam.cz, tel.: 702 156 981
4. A         Mgr. Jana Vejvalková, mail: JVejvalkova@seznam.cz
4. B         Mgr. Marcela Fukačová, mail: marcela.fukacova@seznam.cz
5. A         Mgr. Drahomíra Smolíková, školní preventista, mail: D.Valecka@seznam.cz

NETŘÍDNÍ UČITELKY ZŠ              

VV, PČ, TV         Mgr. Dagmar Rosendorfová
2. pedagog v 5. A    Mgr. Eva Hniličková, mail: ehniva@centrum.cz
    

ASISTENTKY PEDAGOGA             

Diana Nováková
Jiřina Pipalová
Jarmila Hlavinková
Miroslava Jelínková
Soňa Csoláková
Nicole Ďurtová              

DRUŽINA             

vedoucí
vychovatelka    Dana Kyselová, mail: druzina.zsnemcice@seznam.cz, tel.: 702 157 005
vychovatelka    Diana Nováková, tel.: 702 155 468
vychovatelka    Jarmila Hlavinková, mail: hlavinkova11@seznam.cz, tel.: 607 580 563
vychovatelka    Miroslava Jelínková, mail: miky.jelinkova@seznam.cz
vychovatelka    Soňa Csoláková, mail: sona.cs@seznam.cz

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI              

ekonomka        Bc. Hana Homolková
školnice           Martina Křížová
vrátná              Svatava Nakoukalová
uklízečka, výdej obědů    Anna Klásková
uklízečka          Liběna Lesonická
výdej obědů     Lucie Kusslová         

MŠ ALEXOVICE              

vedoucí učitelka    Iveta Šmirgová, DiS.
učitelka            Tereza Adamová
učitelka            Vlasta Plagová
učitelka            Gabriela Moosová
asistentka pedagoga       Šárka Kotrbová
         

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI             

školnice        Jana Horníková
výdej jídla        Barbora Šeberová    


MŠ NĚMČICE

vedoucí učitelka: Alena Prudíková
mail: msnemcice-berusky@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
učitelka: Dana Bulová
mail: msnemcice-slunicka@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
učitelkaBc. Ludmila Velevová
mail: msnemcice-berusky@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
učitelka: Bc. Kateřina Haladová
mail: msnemcice-slunicka@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI              

školnice        Miroslava Kutílková         

ŠKOLNÍ JÍDELNA   

vedoucí školní jídelny    Martina Voborná
vedoucí kuchařka    Romana Kulhánková
kuchařka        Lucie Kusslová
kuchařka        Vlasta Jurenková
kuchařka        Barbora Šeberová