Ředitelka školy:    Mgr. Marie Magerová, ICT koordinátor, mail: zsnemcice@seznam.cz
Zástupce ředitele:    Bc. Hana Homolková, mail: zsnemcice@seznam.cz

TŘÍDNÍ UČITELKY ZŠ           

1. A         Mgr. Magdalena Pavlíková, mail: pavlikovamagd@seznam.cz , tel.: 702 157 020
2. A
        Mgr. Tomáš Pavlík
2. B
         Mgr. Barbora Šedrlová, mail: sedrlova.1B@seznam.cz
3. A         Mgr. Drahomíra Smolíková, školní preventista, mail: D.Valecka@seznam.cz
3. B
        Mgr. Renata Jalová, mail: renaj@seznam.cz, tel.: 702 156 596
4. A
         Mgr. Zdeňka Adamová, vých., mail: adamova.zd@seznam.cz, tel.: 702 156 981
5. A
        Mgr. Jana Vejvalková, mail: JVejvalkova@seznam.cz
5. B
        Mgr. Marcela Fukačová, mail: marcela.fukacova@seznam.cz


NETŘÍDNÍ UČITELKY ZŠ              

VV, PČ, TV         Mgr. Dagmar Rosendorfová
TV, VV              
Mgr. Michaela Votoupalová
2. pedagog v 1. A    Mgr. Eva Hniličková, mail: ehniva@centrum.cz
    

ASISTENTKY PEDAGOGA             

Diana Nováková
Jiřina Pipalová
Jarmila Hlavinková
Miroslava Jelínková
Adéla Kolářová
Nicole Ďurtová              

DRUŽINA             

vedoucí
vychovatelka    Dana Kyselová, mail: druzina.zsnemcice@seznam.cz, tel.: 702 157 005
vychovatelka    Diana Nováková, tel.: 702 155 468
vychovatelka    Jarmila Hlavinková, mail: hlavinkova11@seznam.cz, tel.: 607 580 563
vychovatelka    Miroslava Jelínková, mail: miky.jelinkova@seznam.cz
vychovatelka    Adéla Kolářová, mail:

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI              

ekonomka       Bc. Hana Homolková
školnice           Martina Křížová
vrátná              Svatava Nakoukalová
uklízečka, výdej obědů    Anna Klásková
uklízečka          Liběna Lesonická
výdej obědů     Lucie Kusslová

MŠ ALEXOVICE              

vedoucí učitelka    Iveta Šmirgová, DiS.
učitelka            Tereza Adamová
učitelka            Vlasta Plagová
učitelka            Gabriela Moosová
školní asistentka   Petra Burešová       

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI             

školnice        Jana Horníková
výdej jídla     Barbora Šeberová    


MŠ NĚMČICE

vedoucí učitelka: Alena Prudíková
mail: msnemcice-berusky@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
učitelka: Dana Bulová
mail: msnemcice-slunicka@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
učitelka: Bc. Ludmila Velevová
mail: msnemcice-berusky@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
učitelka: Bc. Kateřina Haladová
mail: msnemcice-slunicka@seznam.cz, tel.: 607 024 983, 546 451 468
asistent pedagoga: MgA. Mgr. Barbora Prudíková
asistent pedagoga: Ing. Martina Divišová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI              

školnice        Miroslava Kutílková
  

ŠKOLNÍ JÍDELNA    

vedoucí školní jídelny  Martina Voborná
vedoucí kuchařka         Romana Kulhánková
pomocná kuchařka       Lucie Kusslová
kuchařka                        Andrea Hyprová
kuchařka                        Barbora Šeberová