Vážení sponzoři,

v naší zřizovací listině máme povinnost, že všechny finanční dary, které by v daném roce přesáhly v souhrnu 20 000,- Kč za všechna pracoviště, musí odsouhlasit Rada města Ivančice. Z tohoto důvodu prosíme všechny případné sponzory, aby nás o uvažovaném daru informovali nejpozději během měsíce listopad, abychom mohli včas podat žádost o přijetí sponzorského do Rady města a stihli vše vyřídit v termínu do konce kalendářního roku. Děkujeme za podporu.

 

V roce 2021 školu sponzorovali:

 

 • MŠ Alexovice - Jiří Mikulík, Tomáš Turek, Michal Šmíd, Mgr. Kateřina Rufer, Petr Krátký, VERFAN s.r.o.
 • MŠ Němčice - Miroslav Nováček, NOMI sped. S.r.o., Manželé Oldřiška a Erik Feithovi
 • ZŠ Němčice - Manželé Oldřiška a Erik Feithovi

 
Děkujeme všem sponzorům, kteří v roce 2021 věnovali finanční prostředky na vybavení školek a základní školy. Velice si vážíme Vaší podpory a darované finance využijeme ku prospěchu našich dětí a žáků.

 

 V roce 2020 školu sponzorovali:

 • manželé Oldřiška a Erik Feith,
 • firma Dřevosek,
 • pan Holas, 
 • pan Pavel Novotný - Šumice, 
 • paní Juránková,
 • pan Michal Kysela.

Z letošních sponzorských darů byly nakoupeny 3D tiskárna pro polytechnickou výchovu včetně materiálů pro tisk, hračky a pomůcky do mateřské školy a pomůcky pro výuku přírodovědy.

Děkujeme, že podporujete naši školu. Velmi si této pomoci vážíme.


V roce 2019 školu sponzorovali:

 • paní Zajícová: zakoupení několika stavebnic Magnofers, konstrukčních stavebnic Block a stavebnice Lego
 • Ing. Hana Juránková: zakoupeny licence pro pět interaktivních programů na interaktivní tabuli pro MŠ Němčice
 • Firma Dřevosek, s.r.o., pan Holas: zakoupeny stavebnice  Wafle a logo pomůcka Turbína pro MŠ Němčice
 • Zahradnictví Novák: zakoupen interaktivní program Hrajeme si a učíme se: 'Čím budu' pro MŠ Alexovice a pro ZŠ zakoupeno sportovní náčiní pro překážkovou dráhu (kužely, tyče, obruče)
 • Michal Šmíd, Nová Ves: zakoupen Interaktivní program Kreslíme a učíme se: 'S Lipáčkem na výlet' pro MŠ Alexovice
 • Ing. Erik a Oldřiška Feithovi: zakoupeny 6 x stavebnice Magformers, různé druhy, dále konstrukční stavebnice a nová konstrukční stavebnice 6 x a stavebnice domek se zahradou. Oba druhy stavebnic budou využívány jak ve školní družině, tak pro výuku prostorové představivosti, geometrie a matematiky. Dále byl ze sponzorského daru pro výuku prvouky a přírodovědy zakoupen model kostry lidského těla v životní velikosti a model ucha.

Děkujeme, že podporujete naši školu, velice si toho vážíme.


Děkujeme všem, kteří v roce 2018 sponzorovali naši školu:

 • Firma Dřevosek s.r.o., Biskoupky
 • Mgr. Kamil Zajíček - vánoční stromečky
 • Erik a Oldřiška Feithovi - ze sponzorského daru bylo zakoupeno vybavení pro školní dílny: pracovní stoly, svěráky, sady pracovního nářadí a stojanová vrtačka
 • Agroservis Višňové
 • MAHO-MHV s.r.o. Ivančice
 • Ing. Ivana Zajícová
 • Ing. Vlastislav Staněk
 • Zahradnictví Novák – odměny do soutěže na Sportovní den a dalších soutěží


V roce 2017 školu sponzorovali:

 • MUDr. Jana Kouřilové a Mgr. Kamil Zajíček – pro školu zakoupena tabule Smart Board,
 • Agroservis Višňové
 • Ing. Erik Feith a Oldřiška Feithová pořídili pro základní školu doskočiště pro skok vysoký, atletické překážky a také venkovní hrací prvky houpadlo a balanční kůly pro MŠ Němčice.
 • Hračky pro děti z obou mateřských škol věnovala firma AGROSERVIS TRADING, a.s. a zakoupením knih sponzorovalo školu prostřednictvím Klubu přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice Zahradnictví Novák.
 • Díky finanční pomoci obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme mohli poskytnout i další obědy pro děti, které nebylo možné podpořit z projektu „Poskytování bezplatné stravy“ odboru regionálního rozvoje - oddělení evropských dotací, Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tyto finanční prostředky z nadace i z evropských fondů nejsou určeny pro školu, ale směřují ke konkrétním žákům.


V roce 2016 školu sponzorovali:

 • Trans Service s.r.o. , Novoveská 199/9, Ivančice – nákup písku do 4 pískovišť
 • Erik a Oldřiška Fiethovi - nákup manipulačních panelů, senzomotorické aplikace pro rozvoj jemné a hrubé motoriky dětí a sedací žíněnky k aplikacím.
 • MUDr. Jana Kouřilová a Mgr. Kamil Zajíček – zakoupeny hrací dresy
 • Agroservis Višňové


V roce 2015 nás podpořili:

 • MUDr. Kouřilová
 • Ing. Erik Feith     
 • Zahradnictví Novák
 • Agroservis Višňové

V roce 2014 nás podpořili a přispěli sponzorským darem tito dárci:

 • MUDr. Kouřilová……………………....ZŠ 2000,- Kč - zakoupení dresů
 • MUDr. Kouřilová ………………………MŠ Alexovice 2000,- Kč - zakoupeny nové sedáky na židličky
 • Ing. Erik Feith     ……………………….MŠ Němčice     2000,- Kč – zakoupeny hračky a vlak

 

Děkujeme, že podporujete naši školu, velice si toho vážíme.