Vážení sponzoři,

v naší zřizovací listině máme povinnost, že všechny finanční dary, které by v daném roce přesáhly v souhrnu 20 000,- Kč za všechna pracoviště, musí odsouhlasit Rada města Ivančice. Z tohoto důvodu prosíme všechny případné sponzory, aby nás o uvažovaném daru informovali nejpozději během měsíce listopad, abychom mohli včas podat žádost o přijetí sponzorského do Rady města a stihli vše vyřídit v termínu do konce kalendářního roku. Děkujeme za podporu.


V roce 2017 školu sponzorovali:

  • MUDr. Jana Kouřilové a Mgr. Kamil Zajíček – pro školu zakoupena tabule Smart Board,
  • Agroservis Višňové
  • Ing. Erik Feith a Oldřiška Feithová pořídili pro základní školu doskočiště pro skok vysoký, atletické překážky a také venkovní hrací prvky houpadlo a balanční kůly pro MŠ Němčice.
  • Hračky pro děti z obou mateřských škol věnovala firma AGROSERVIS TRADING, a.s. a zakoupením knih sponzorovalo školu prostřednictvím Klubu přátel školy při ZŠ Ivančice-Němčice Zahradnictví Novák.
  • Díky finanční pomoci obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jsme mohli poskytnout i další obědy pro děti, které nebylo možné podpořit z projektu „Poskytování bezplatné stravy“ odboru regionálního rozvoje - oddělení evropských dotací, Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tyto finanční prostředky z nadace i z evropských fondů nejsou určeny pro školu, ale směřují ke konkrétním žákům.