Vážení sponzoři,

v naší zřizovací listině máme povinnost, že všechny finanční dary, které by v daném roce přesáhly v souhrnu 20 000,- Kč za všechna pracoviště, musí odsouhlasit Rada města Ivančice. Z tohoto důvodu prosíme všechny případné sponzory, aby nás o uvažovaném daru informovali nejpozději během měsíce listopad, abychom mohli včas podat žádost o přijetí sponzorského do Rady města a stihli vše vyřídit v termínu do konce kalendářního roku. Děkujeme za podporu.

 

 V roce 2020 školu sponzorovali:

  • manželé Oldřiška a Erik Feith,
  • firma Dřevosek,
  • pan Holas, 
  • pan Pavel Novotný - Šumice, 
  • paní Juránková,
  • pan Michal Kysela.

Z letošních sponzorských darů byly nakoupeny 3D tiskárna pro polytechnickou výchovu včetně materiálů pro tisk, hračky a pomůcky do mateřské školy a pomůcky pro výuku přírodovědy.

Děkujeme, že podporujete naši školu. Velmi si této pomoci vážíme.