Vážení sponzoři,

v naší zřizovací listině máme povinnost, že všechny finanční dary, které by v daném roce přesáhly v souhrnu 20 000,- Kč za všechna pracoviště, musí odsouhlasit Rada města Ivančice. Z tohoto důvodu prosíme všechny případné sponzory, aby nás o uvažovaném daru informovali nejpozději během měsíce listopad, abychom mohli včas podat žádost o přijetí sponzorského do Rady města a stihli vše vyřídit v termínu do konce kalendářního roku. Děkujeme za podporu.

 

V roce 2021 školu sponzorovali:

 

  • MŠ Alexovice - Jiří Mikulík, Tomáš Turek, Michal Šmíd, Mgr. Kateřina Rufer, Petr Krátký, VERFAN s.r.o.
  • MŠ Němčice - Miroslav Nováček, NOMI sped. S.r.o., Manželé Oldřiška a Erik Feithovi
  • ZŠ Němčice - Manželé Oldřiška a Erik Feithovi

 
Děkujeme všem sponzorům, kteří v roce 2021 věnovali finanční prostředky na vybavení školek a základní školy. Velice si vážíme Vaší podpory a darované finance využijeme ku prospěchu našich dětí a žáků.